beelden buiten Frans Kokshoorn

Beelden van Frans Kokshoorn in de openbare ruimte

Ode aan de fiets
Vondelstraat, Den Haag
1989

De dorpswacht
FranseKerkstraat,Voorburg
2010