Symposium: Vrijheid, noodzaak voor kunst en onderwijs

Datum: 10 juni 2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag
Symposium

Kunstonderwijs: een beroepsgerichte vakopleiding of brede, maatschappelijk en filosofisch gerichte vorming?

Het symposium geeft het woord aan een viertal sprekers uit het werkveld. De bedoeling is om een beeld te schetsen van:
• het belang van een kunstonderwijsinstelling zoals de Vrije Academie voor de Nederlandse kunst;
• het verschil in kunstonderwijs, vergeleken met andere academies;
• (on)mogelijkheden van een brede, creatieve opleiding en het belang daarvan voor een goed functionerende samenleving;
• de praktijk van het kunstonderwijs, met name de worsteling tussen de subjectieve kunstopvatting en de noodzaak om ‘punten’ uit te delen.

Meer informatie