Symposium

Symposium

De betekenis van de Haagse Vrije Academie – Psychopolis

Datum wordt later bekend gemaakt.

In de maanden juni en juli 2021 vindt de Manifestatie Vrije Academie-Psychopolis plaats. Een evenement, bedoeld om de bijzondere Haagse kunstopleiding te eren, die van 1947 tot 2015 vele nationale en internationale kunstenaars heeft afgeleverd. Het programma van de manifestatie bestaat uit drie tentoonstellingen, workshops en een symposium. Het Symposium wordt georganiseerd in The Grey Space, Paviljoensgracht20 in Den Haag, waar ooit de Vrije Academie was gevestigd.De academie was uniek omdat zij – en dat al in 1947 – specifiek gericht was op verbeelding en fantasie en daarbij ook nog eens breed toegankelijk was. Een vrije, subjectieve kunstopvatting was aan deze academie van begin af aan de leidraad. De docenten hanteerden geen toetsingssysteem; eindnormen ontbraken. Er waren geen toelatingseisen, geen tussentijdse rapportages en geen eindbeoordeling. Toch was de Vrije Academie een volwaardige kunstopleiding.

Sinds de jaren tachtig van de 20e eeuw is aan alle Nederlandse kunstacademies de vrije, subjectieve kunstopvatting ingevoerd, die zich afzette tegen de vroegere ‘objectieve’ perspectief- en anatomiestudies. Critici zijn tegenwoordig van mening dat het huidige kunstonderwijs last heeft van die subjectivistische visie, die geleid zou hebben tot een didactisch dilemma.
Dat dilemma komt hierop neer: wat moeten de kunstacademies de studenten leren, als persoonlijke ontplooiing en individualiteit de hoogste idealen zijn? Hoe kun je een ultieme vrijheid van kunstopvatting combineren met de huidige eisen van normering en objectiviteit? Moet de kunstacademie een vakopleiding zijn, of kan zij ook breder maatschappelijk en filosofisch gericht zijn?

De bedoeling van het symposium is om aan de hand van de verschillende bijdragen een beeld te krijgen
van:
a. het belang van de Vrije Academie-Psychopolis voor de Nederlandse kunst;
b. het verschil in onderwijs met andere academies, waaronder met name de Koninklijke Academie;
c. het belang van een brede creatieve opleiding voor een goed functionerende samenleving;
d. de praktijk van het kunstonderwijs, met name de worsteling tussen de subjectieve kunstopvatting en de noodzaak om ‘punten’ uit te delen.

Na afloop van deze vier bijdragen (elk ongeveer 15 minuten) volgt een debat.

Het symposium is bedoeld voor kunststudenten en –docenten, geïnteresseerden in hedendaagse kunst en
alle andere belangstellenden.