Symposium

Symposium

De betekenis van de Haagse Vrije Academie – Psychopolis

donderdag 15 juli 2021, inloop vanaf 14.30 uur – The Grey Space

In de maanden juni en juli 2021 vindt de Manifestatie Vrije Academie-Psychopolis plaats. Een evenement, bedoeld om de bijzondere Haagse kunstopleiding te eren, die van 1947 tot 2015 vele nationale en internationale kunstenaars heeft afgeleverd. Het programma van de Manifestatie bestaat uit drie tentoonstellingen, een symposium en een Summerschool met workshops, rondleidingen en lezingen.

Het Symposium vindt plaats in The Grey Space, Paviljoensgracht 20 in Den Haag, waar ooit de Vrije Academie was gevestigd! De Vrije Academie was een unieke opleiding, omdat zij – en dat al in 1947 – specifiek gericht was op verbeelding en fantasie en daarbij ook nog eens breed toegankelijk was. Een vrije, subjectieve kunstopvatting was aan deze academie van begin af aan de leidraad. De docenten hanteerden geen toetsingssysteem; eindnormen ontbraken. Er waren geen toelatingseisen, geen tussentijdse rapportages en geen eindbeoordeling. Toch was de Vrije Academie een volwaardige kunstopleiding.

Sinds de jaren tachtig van de 20e eeuw is aan alle Nederlandse kunstacademies de vrije, subjectieve kunstopvatting ingevoerd. Deze kunstopvatting zet zich af tegen de vroegere ‘objectieve’ perspectief- en anatomiestudies. Tegenwoordig zijn critici juist weer van mening dat het kunstonderwijs last heeft van deze subjectivistische visie, omdat het zou leiden tot een didactisch dilemma. Want wat moeten de kunstacademies de studenten leren, als persoonlijke ontplooiing en individualiteit de hoogste idealen zijn? Hoe kun je een ultieme vrijheid van kunstopvatting combineren met de huidige eisen van normering en objectiviteit? En moet de kunstacademie een vakopleiding zijn, of dient het curriculum ook maatschappelijke en filosofische thema’s te bevatten.

Het symposium geeft het woord aan een viertal sprekers uit het werkveld om een beeld te schetsen van de volgende onderwerpen die samenhangen met de eertijds revolutionaire kunstonderwijsvisie van de Vrije Academie:
a. het belang van de Vrije Academie voor de Nederlandse kunst;
b. het verschil in onderwijs bij de Vrije Academie met andere kunstacademies, waaronder met name de Koninklijke Academie;
c. het belang van een brede creatieve opleiding voor een goed functionerende samenleving;
d. de praktijk van het kunstonderwijs, met name de worsteling tussen de subjectieve kunstopvatting en de noodzaak om ‘punten’ uit te delen.

Na afloop van deze vier bijdragen (elk ongeveer 15 minuten) volgt een debat.

Het symposium is bedoeld voor kunststudenten en –docenten, geïnteresseerden in hedendaagse kunst en
alle andere belangstellenden.