Gerard Fieret

Gerard Fieret

deelnemer in wisselende perioden van 1948 – begin jaren’70


Wie is C.P. Causali? Een Causali is niet in de archieven terug te vinden. Van Burkom suggereert in zijn boek Gerard Fieret (Haarlem 2010, p 9) dat Causali een pseudoniem van Gerard Fieret zelf is geweest, onder meer op grond van de signatuur en het opschrift.