Gonda de Bles

Gonda de Bles

deelnemer bij Nol Kroes, Rudi Rooijackers, Kees Andrea en Ber Mengels van 1963 – 1964, in de jaren ’70 en de jaren ’80