Jan Goeting

Jan Goeting, docent monumentale kunst van 1953-1958