Jan Goeting

Jan Goeting

docent monumentale kunst van 1953 – 1958