Ruud Roos

Ruud Roos

begeleider van 1978 – 1981(?)

‘Bijgaande foto’s werden ergens in de 70-tiger jaren door mij gemaakt op de Vrije Academie. Ik was toen begeleider. De eerste opname werd door Frits Droog nog gebruikt voor een zeefdruk van een poster voor de modeshow van Gargelli. De fotoavonden werden druk bezocht. Er was alleen maar zwart/wit fotografie, de kleuren werden later in de Doka toegevoegd door middel van chemie. Mijn enthousiasme voor de fotografie heb ik mede te danken aan Egbert de Bruin.’‘Foto 1 geeft wel weer hoe de fotoavonden werden doorgebracht, achtergronden werden natuurlijk door de deelnemers zelf bedacht. Op de daarop volgende fotoavond werden de resultaten bekeken en in eerste instantie door de overige deelnemers beoordeeld, daarna werden dan door mij nog technische adviezen gegeven waardoor eventueel een resultaat verbeterd zou kunnen worden. De lampopstellingen werden bijvoorbeeld verbeterd, reflectieschermen verschoven, attributen besproken en door de deelnemers zelf gefabriceerd als dat nodig was. Natuurlijk was er ook technische uitleg over gebruik van diafragma, sluitertijd, en fotomateriaal. Camera’s werden natuurlijk ook besproken maar resultaten waren steeds het meest belangrijk en die werden door de deelnemers dan ook steeds zelf toegelicht en uitgelegd en natuurlijk verdedigd.

Foto 2 laat een zestal deelnemers zien die als groep veel met elkaar fotografeerden. en ook samen vaak organiseerden op fotogebied.

Foto 3 maakte ik zelf op een van de avonden waarop we als onderwerp “wind” moesten fotograferen, er was geen windmachine dus er bleef geen andere mogelijkheid over dan waaieren met een groot stuk karton. Ook reflectieschermen maakten we zelf door een groot stuk karton aan een kant met wit papier en aan de andere kant met aluminiumfolie te beplakken, dat konden we dan weer op twee manieren gebruiken. Bij het afdrukken werd gedemonstreerd hoe een dubbeldruk nog gebruikt kon worden om het idee “wind” nog wat te versterken, en dat bij het ontwikkelen van het fotopapier ook bijvoorbeeld een varkensharen kwast goed gebruikt kon worden. De foto werd tenslotte heel zuinig ingekleurd met wat ecoline. Muziek werd ook vaak gebruikt.

Foto 4 en 5 werden tijdens een werkweek in Frankrijk gemaakt, ik organiseerde die week dan in “Les Bernardies”, daar werd hoofdzakelijk buiten gefotografeerd.

Het was een fijne tijd, de tijd die ik ken van de academie, de tijd van George Lampe. Ik was toen een jaar of 40, misschien 35 of zo. Nu ben ik 82 en er is veel gebeurd. De jaren op de academie zullen toch altijd helder in mijn geheugen gegrift blijven.’