W. Jos de Gruyter

W. Jos de Gruyter

docent kunstgeschiedenis van 1950 – 1954
bestuurslid van 1951 – 1969

Jos was Gruyter was invloedrijk als kunstcriticus en als museumdirecteur en -conservator (van 1955 – 1963 directeur van het Groninger Museum; van 1963 – 1965 conservator Moderne Kunst in het Gemeentemuseum Den Haag).