Vrije Academie – Psychopolis (1964-1989)

Vrije Academie – Psychopolis (1964-1989)

Onder George Lampe

In 1968 nam George Lampe als tweede directeur het stokje van Livinus over. Psychopolis was voor hem niet minder dan een minimaatschappij, een proeftuin voor de ludieke, creatieve samenleving waar de verbeelding aan de macht was. Het was de hippietijd met speak-ins, buurtprojecten en eindeloze discussies.
Het leerlingenaantal groeide uit tot over de tweeduizend deelnemers die begeleid werden door ruim vijftig docenten (begeleiders geheten).
Psychopolis was een bruisende broedplaats voor bohemiens en avant-gardisten die de klassen in- en uitliepen, maar waar ondertussen spannende kunstwerken werden vervaardigd. Onverwachte resultaten, die spontaan of door toeval ontstonden werden toegejuicht.
De kunstopvatting was vrij en speels; dat was te zien aan de kleurrijke muurschilderingen in het gebouw en het knip- en plakwerk in de prospectussen en jaarverslagen. Creativiteit mocht niet worden afgeremd door welke norm of opvatting dan ook.

Psychomotor en de Cineworkshop
Legendarische leraren waren Jan Sierhuis, Wil Bouthoorn, Peter Gentenaar, Georg Hadeler, Jan Snoeck.
Vele nieuwe lesvakken kwamen er bij, zoals clean art, edelsmeden, lassen, sonopracticum, theater en leerbewerking. Het unieke onderdeel Psychomotor gaf Lampe zelf, in sessies die waren gericht op het afbreken van vastgeroeste patronen. Het doel was ‘losmaken van authenticiteit’ en remmingen opheffen.
De roemruchte Cineworkshop maakte furore onder leiding van Frans Zwartjes. Leerlingen konden zonder technische of theoretische achtergrond direct met de filmcamera aan de slag en leerden om te gaan met beperkte middelen.
Na het overlijden van George Lampe, in maart 1982, nam eerst Rudi Rooijackers als adjunct de leiding over, en vervolgens trad Frans Zwartjes aan (directeur van 1983-1988), totdat hij opgevolgd werd door Bob Bonies.

modellen bewegenLees hier het artikel ‘Het leven ervaren in je Afghaanse jas’.

frans zwartjes over kunstonderwijsLees hier het artikel ‘Frans Zwartjes over kunstonderwijs’.