Van oer tot space

– door Vic Boussevain – Zo rond 1979 ging Peter Janssen linea recta en ikzelf met een bocht vanuit de middelbare school in het Gooi richting ’s Gravehagen. We kwamen vanaf het elitaire Sint Vitus College, waar we alles vol tekenden of beschilderden. Inclusief de tafels, de schoolkrant, het…

Ware kunst

– door George Schouten – Als een vis in het water, zo voelde ik me tijdens de Psychopolis-periode. Het was midden jaren zeventig. Op de kunstacademie in Enschede – de Aki – had ik ruim een jaar gezeten. Ik bleek goed in filmen en moest maar naar de Vrije…

Vrienden voor het leven

– door Jacqueline Stubenitsky – De bijgesloten foto dateert van 1977 en is genomen door Renske Morks. Het was mijn eerste geboetseerde portret, en de foto had tot doel om te laten zien dat je, als je nog onervaren bent, heel erg jezelf staat te boetseren. Ik had op…

De technische man

– door Leo van der Kruk – Toen ik in september 1967 op de Vrije Academie kwam, was het achterste deel van het gebouw (aan De Gheijnstraat) en de twee barakken buiten nog in gebruik door de school die er eerst zat. De kantine van de Vrije Academie zat…